Eda Süt

Eda Süt Yemi   Eda Süt Yemi; tam kapsamlı koruma sağlar, süt yağını ve döl verimini arttırır. – Doğum sonrası hızlı toparlanma- Yüksek Nişasta- Dengelenmiş by-pass proteini...

Kuru Dönem

Kuru Dönem   Süt dönemini tamamlayan ve kuruya çıkarılan hayvanlarda ekstra kilo alımı istenmeyen durumdur. Yine kuru dönemdeki hayvanlarda ekstra kalsiyum içerikli yemler (Yonca, Süt yemi) doğum sonrası hipokalsemi (Doğum Felci)’ye neden olabilmektedir. Kuru...

Düve Yemi

Düve Yemi   Damızlık sürümüzün gelecek nesillerini kaliteli ve yüksek süt verimli ineklerden oluşturmak istiyorsak dikkat etmemiz gereken en önemli unsur beslemedir. Düve iken doğru beslenen bir dişi, süt verimi yüksek, kaliteli yavru veren bir inek olur. Onun...

İlkay Balans Süt

İlkay Balans Süt   Sağmal süt sığırlarının doğum sonrası enerji ihtiyaçları artar ve dengelenmediği zaman hayvanların normalden daha geç kızgınlığa geldiği ve döl verimlerinde azalma olduğu görülür. Yanlış düzenlenen ve uygulanan TMR (Hayvanın yediği toplam...

Doruk Konsantre Süt

Doruk Konsantre Süt   Düşük Protein ve By-pass proteininin süt verimini ve döl verimini etkilediği bilinmektedir. Süt ineği rasyonlarında TMR’ın proteini, nişastası ve By-pass proteinin dengelenmesinde kullanılan bir karışımdır. Düşük by-pass protein ve protein...

Müsli Buzağı Yem

Müsli Buzağı Yem   Lezzetli ve iştah açıcı formu ile kuru madde tüketimini artırır. Buzağıların daha erken rumen (işkembe) gelişimini destekler. Buzağının (klasik yemlere göre) daha erken yeme geçişini sağlar. Yemden yararlanmayı artırarak buzağıların daha hızlı...